Kværnums kverna

Kværnums kverna

Langs Hunnselva på Bruflat nord for Eina   

Mølla
Hvordan en slik mølle virker
Post