Reinsvoll

fra sæter til Rensvold Brug 

Rensuold/Renn Setter var sæter til gårdene Igelsrud og Rustad, seinere Bakke på Ø-Toten, fra 1669. I 1794 fikk Jens Hagen bevilling til å sette opp ei sag her. Litt senere kom også et fargeri og ei mølle. Han lagde en tømmer-demning og gravde kanal ned til saga. Dette er der kraftstasjonen ble bygget i 1913. Saga ble flyttet opp til Jernbanen for å lette transporten. Husmann og møller bodde i Møllerbakken. Der var det landhandel fra 1865-1913. Denne tida var dette sentrum i bygda. Den gamle stua på Møllerbakken brant i 1905 og ble gjenoppbygd som landhandel, kontor og bolig for bestyreren. Den siste mølla var oppført i 1898, og brant i 1959. Den ble da bygget opp igjen ved Jernbanestasjonen. Kraft-stasjonen leverte strøm til Jernbanen og Presteseter sykehus, og ble drevet til 1992. I 1905 hadde saga 35-40 ansatte og hadde store leveranser av materialer. Det eldste huset på Rensvold, Raustugua, var arbeiderbolig og ble satt opp nede ved elva. Halvparten ble flyttet opp og ble første del av Gjestgiveriet/Hotellet (Sentrumsgata 8). Andre halvpart står fortsatt nede ved elva. I 1930 var virksomheten opphørt og Tollefsrud kjøpte hele bruket i 1935. Reinsvold Bruk ble den største virksomheten i sitt slag i Oppland. Demningen som står idag ble satt opp i 1937 av daværende eier John Tollefsrud.