Dugnad 22.5.2023

  • Hunnselvas venner har arrangert dugnad langs elva. Nå er det ryddet sti fra Roksvoll til Eina(Vadet)

  • Flytting av Gapahuk stod også på programmet

 


Informasjon om Hunnselvas venner på Reinsvolldammen med vandring til Kvernum 15/9-2022 kl. 18.00. 

Ta med sitteunderlag og kaffekopp

Arrangementet starter ved Reinsvolldammen med kaffe og informasjon. Etterpå kan de som ønsker ble med på vandringen mot Kvernum. Les om stedene vi passerer:


Velkommen!

Arrangement i samarbeid med Toten Historielag, Naturvernforbundet og Hunnselvas venner

Med forbehold om endringer

Kort om Hunnselvas venner

Hunnselvas venner jobber med å rydde turstier og lager informasjonsskilt langs Hunnselva. Vi har startet sørfra og har satt opp to plakater høsten 2021. En ved bekkekverna nedenfor Kvernum og en ved Vestbakkdemningen. Bekkekverna har blitt restaurert, området rundt er ryddet og det er satt opp gjerder rundt området slik at sau fra almenninga ikke skal komme gjennom.  Alt arbeidet er gjort på dugnad. Nye 8 plakater er ferdig trykt og satt opp på Vedet, Fiskevolldemningen, Geologien -  Bruflatformasjonen, Vestbakken kraftstasjon, Karlstad -  rydninger i Almenninga, Reinsvoll og Roksvoll. Dragerfløiten må avklares hvor skal stå. 2 nye er under utvikling: Napatad og Breiskallen.  Det vil også utvikles generelle plakater som plasseres ved skoler og andre offentlige  plasser. 


PLAKATER UNDER ARBEID:

Raufoss sentrum - lages av kommunen

Napstad - Leirhaug

Fargerbakken - Breiskallen

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Vassdragsforbundets fagdag 29 mars 2022 på Honne

Bjørn og Ole hadde innlegg på Vassdragsforbundets årsmøte. De viste fram nettsiden vår og fortalte om vår aktivitet.

Prøvekjøring av bekkekværna 5/10-2021

Frilufttslivetsdag 11.09.2021. På Kværnum 

Dugnader i på Kværnum i Bruflat 22/6, 11/7, 28/8 og 6/9

Velkommen til vår vakre elv - en perle på Toten.  På denne hjemmesiden finner du informasjon om Hunnselva og dens betydning for folk og industri på Toten gjennom tidene.

Vann og vassdrag har gjennom alle tider opptatt folk. I skiftende årstider, under flom eller tørke, ved isgang og tømmerslipp. Allerede på 1300-tallet ble elvene utnyttet som kraftkilde for de første kvernbrukene. Litt før 1900 kom generatoren og gjorde fossestryk om til elektrisk kraft. 

Slik er også historien om Hunnselva. 

Websiden er et supplement til vår infoplakater som du finner langs Hunnselva. Seinere vil vi og sette opp plakater ved lokale skoler og andre sentrale plasser.

Her vil du også finne videoer, bilder, høre intervjuer som har relevans hvordan Hunnselva har hatt en betydning. Alt fra den minste småbruk på 1300-tallet til i dag en av landets største og verdensleder på industri. Du vil bli tatt med på en reise fra en liten bekk som har munning i Hunnslva til ytre verdensrom og alt henger sammen.