NYHETER

Hunnselvas venner jobber med å rydde turstier og lager informasjonsskilt langs Hunnselva. Vi har startet sørfra og har satt opp to plakater høsten 2021. En ved bekkekverna nedenfor Kvernum og en ved Vestbakkdemningen. Bekkekverna har blitt restaurert, området rundt er ryddet og det er satt opp gjerder rundt området slik at sau fra almenninga ikke skal komme gjennom.  Alt arbeidet er gjort på dugnad. Nye tre plakater er ferdig trykt og klare for oppsetting og 7 nye er under utvikling.  Det vil også utvikles generelle plakater som plasseres ved skoler og andre offentlige  plasser. 



PLAKATER UNDER ARBEID (Plakatene er kladder):

Roksvoll

Dragerfløiten  

Raufoss sentrum - lages av kommunen?

Napstad - Leirhaug

Fargerbakken - Breiskallen

FERDIGE PLAKATER:

ARRANGEMENTER

Informasjon om Hunnselvas venner. Ute På Reinsvolldammen med vandring til Kvernum 15/9-2022 kl. 18.00. 

Ta med sitteunderlag og kaffekopp

Arrangementet starter ved Reinsvolldammen med kaffe og informasjon. Etterpå kan de som ønsker ble med på vandringen mot Kvernum. Les om stedene vi passerer:


Velkommen!

Arrangement i samarbeid med Toten Historielag, Naturvernforbundet og Hunnselvas venner

Med forbehold om endringer

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Vassdragsforbundets fagdag 29 mars 2022 på Honne

Bjørn og Ole hadde innlegg på Vassdragsforbundets årsmøte. De viste fram nettsiden vår og fortalte om vår aktivitet.

Prøvekjøring av bekkekværna 5/10-2021

Frilufttslivetsdag 11.09.2021. På Kværnum 

Frivilligdagen 23/6-2021 i Fugleparken Raufoss

Frivilligdagen 23/6-2021
Frivilligdagen 23/6-2021

Dugnader i på Kværnum i Bruflat 22/6, 11/7, 28/8 og 6/9

Vi beundrer ferdige plakater


Velkommen til vår vakre elv - en perle på Toten.  På denne hjemmesiden finner du masse info om Hunnselva og dens betydning for folk og industri på Toten gjennom tidene.


Vann og vassdrag har gjennom alle tider opptatt folk, i skiftende årstider, under flom, tørke, ved isgang og tømmerslipp. Allerede på 1300-tallet ble elvene utnyttet som kraftkilde for de første kvernbrukene. Litt før 1900 kom generatoren og gjorde fossestryk om til elektrisk kraft. 

Slik er også historien om Hunnselva. 

Websiden er et supplement til vår infoplakater som du finner langs Hunnselva/ lokale skoler/ kjøpesenter/ Bibloteket etc. 

Du vil finne interaktive kart med bilder og info om historiske plasser langs Hunnselva. Her vil du også videoer, bilder, høre intervjuer som alt har en relevans hvordan Hunnselva har hatt en betydninger fra den minste småbruk på 1300-tallet til i dag en av landets største og verdensleder på industri. Du vil bli tatt med på en reise fra en liten bekk som har munning i Hunnslva til ytre verdensrom og alt henger sammen.