Hjertelig velkommen til vår vakre elv - en perle på Toten.  På denne hjemmesiden finner du masse info om Hunnselva og dens betydning for folk og industri på Toten gjennom tidene.


Vann og vassdrag har gjennom alle tider opptatt folk, i skiftende årstider, under flom, tørke, ved isgang og tømmerslipp. Allerede på 1300-tallet ble elvene utnyttet som kraftkilde for de første kvernbrukene. Litt før 1900 kom generatoren og gjorde fossestryk om til elektrisk kraft. 

Slik er også historien om Hunnselva. 

Websiden er et supplement til vår infoplakater som du finner langs Hunnselva/ lokale skoler/ kjøpesenter/ Bibloteket etc. 

Du vil finne interaktive kart med bilder og info om historiske plasser langs Hunnselva. Her vil du også videoer, bilder, høre intervjuer som alt har en relevans hvordan Hunnselva har hatt en betydninger fra den minste småbruk på 1300-tallet til i dag en av landets største og verdensleder på industri. Du vil bli tatt med på en reise fra en liten bekk som har munning i Hunnslva til ytre verdensrom og alt henger sammen.Men venlig hilsen

Hunnselvas Venner 2020