Smedshammer

Den første industribygningen på Rødfos 

Ljåsmia

Eieren av «Rødfos» gård Nils Olsen solgte i 1859 en parsell kalt Smedshammer til svensken Ole Erichsen. Ole var smed og født 1822 i Dalarne i Sverige. Han bygde hus (3) og ljåsmie(4) med 3 hammere ned mot elva, som ble drevet av et vasshjul. Han tømret også opp en demning(2) lenger sør, og grov ei vassrenne derfra og ned til smia. Like ved demningen anla han ei kullmile, og det ferdigbrente trekullet ble brukt til oppvarming av smiessa. Smedshammer-ljåene var godt ansett i distriktene. I 1873 solgte Ole Erichsen Smedshammer med smia til Fyrstikkfabrikken for 1500 spd. Selv forpaktet han Kvikstadbruket i Kolbu og fortsatte som ljåsmed der.

Den rekonstruerte Ljåsmia
Den rekonstruerte Ljåsmia

Fyrstikkfabrikken leide bort Smedhammer og smia til en annen svenske ved navn Frantz E. Mjøberg. Sammen med sine to sønner Peder og Karl fortsatte han ljåfabrikasjonen fram til ca 1881 da både Rødfos gård med sag, mølle, Fyrstikkfabrikken og Smedshammer med ljåfabrikken ble overtatt av L.A Enger & Co. Smia ble da nedlagt.

Smedshammer bygd i 1859 (her fra 2013)
Smedshammer bygd i 1859 (her fra 2013)

Kart