Naturen i og langs elva

Livet i elva

Elveørrett finnes sør for Raufoss. Se en fiskevideoeller totre

Planter og dyr langs elva

Bever (foto Gordon)

Hegra kan du oppleve både på Reinsvolldammen og i elva hvor den sitter tålmodig og venter på byttet sitt, men du må være stille for den er var.   Se video av Hegre på Reinsvolldammen

Knoppsvanene på Reinsvolldammen var lenge de norligst hekkende.