FISKEVOLLEN

FiskevollenFra gammelt av var det en liten demning i nordenden av Einafjorden. I 1872 ble demningen avløst av en større tredemning for å lette tømmerfløtinga i vassdraget. I 1890 ble Hunnselva Bruks-eierforening stiftet, og brukte i 1897-1899 40 000,-  kr på en ny demning i stein litt lenger nord, og vannstanden hevet ytterligere en halvmeter. Denne demningen ser man fortsatt, men den ble satt ut av drift i 1992. Da tok den nye Fiskevoll-demningen over reguleringen.