FISKEVOLLEN

Fiskevollen


Fra gammelt av var det en liten demning i nordenden av Einafjorden.

Den ble i 1872 avløst av en større tredemning for å lette tømmerfløtinga

i vassdraget. I 1890 ble Hunnselva Brukseierforening stiftet, og brukte i

1897-1899 kr 40 000,- på en ny demning i stein litt lenger nord, og

vannstanden hevet ytterligere en halvmeter. Denne demningen ser

man fortsatt, men den ble satt ut av drift i 1992. Da tok den nye

Fiskevolldemningen over reguleringen.