FISKEVOLLEN

Fiskevollen - Fiskevolden - Jacobshytten

Den nye Fiskevolldemningen
Den nye Fiskevolldemningen

Navnet Fiskevoll/Fiskevolden har vært knyttet til fiske i fjorden og elva. På amtmann Weidemanns tid (1775-1856) betalte brukerne en årlig avgift til øvrigheta på Stenberg i form av et visst antall kilo fisk som ble fraktet til amtmannsgården.

Fiskevolldemningen

Fra gammelt av var det en liten demning i nordenden av Einafjorden. I 1872 ble demningen avløst av en større tredemning for å lette tømmerfløtinga i vassdraget. I 1890 ble Hunnselva Bruks-eierforening stiftet, og brukte i 1897-1899 40 000,-  kr. på en ny demning i stein litt lenger nord, og vannstanden hevet ytterligere en halvmeter. Den gamle demningen ser man fortsatt, men den ble satt ut av drift i 1992. Da tok den nye Fiskevoll-demningen over reguleringen.

Jacobshytten  - Fiskevolden 

En rydning, plassen er kjent fra 1778 da Jacob Pedersen hadde satt seg ned der uten bevilling. I 1800 hadde han 2 ½ mål åker og 12 mål eng. Plassen kunne ikke skyldsettes da. Oppsitteren ville kjøpe plassen av Almenningen for 70 riksdaler eller betale 2 riksdaler årlig avgift for det hele. I 1830 etter oppmåling og kartlegging så får den uskyldsatte plassen vestre Fiskevolden tilhørende Anders Olsen Fiskevolden tildelt skog i Vestaasen for 3 ½ Lispund tunge (Amenningsboka s. 75 og 105). 

Sandvold

I terrenget ved Fiskevolden er det et sandtak. For å hente ut masse ble det bygget et sidespor av jernbanen(sporet er ikke synlig lenger). De sprengte og ut traseen for å få grus til bygging av jernbanen ca 1900. Huset i overkant av dette heter Sandvold, her bodde Karl og Julie Sørlien. Seinere har barnebarnet hatt det som hytte.  

Den gamle demningen, vi ser den nye i bakgrunnen
Den gamle demningen, vi ser den nye i bakgrunnen