Tømmerfløyting

Bøndene ville ha gode beiter og dreiv med svehogst og så til rugsveer. I tillegg brukte de tømmer til ved og bygningsmaterialer. Fra 1600 kom oppgangssaga og de kunne anlegge sagbruk i nærheten av kvernbrukene hvor det allerde var dammer og veiter. Skogen hadde ellers liten verdi fram til 1795. Da kunne de fløyte ut tømmer via Hunnselva og Mjøsa og solgte tømmer til kystbyenes «plankeadel». I åra Glassverket i Gjøvik var virksomt (1806-1844) var det og pliktleveranse av lakterved. De siste fløytingen nord for Reinsvoll var fram til 1905. Fra Eina til Reinsvoll fløytet de helt til 1930.