Raufoss

Rødfos gard med sag og mølle

I 1665 omtales gården Rødfossen som eier av en «god bekkekvern». Kverna nevnes fra 1669. Saga nevnes først i 1745, og den fikk kongelig bevilling i 1781. Etter hvert ble «Rødfos sag» blant de største sagbruka i hele distriktet. Saga ble nedlagt 1882. Ei større mølle erstattet bekkekverna. Mølla var i bruk til ut i 1890-årene, og ble revet i 1899. Til garden hørte også 3 husmannsplasser: Øvre og Nedre Rødfossengen og Persveen. 

Rødfos gard 1895
Rødfos gard 1895

Tændstikfabrik - Industriens spede start

I 1868 solgte Nils Olsen Rødfossen gård til et interesseselskap ved kjøpmann A. Hansen for 2375 spd. Gården ble videresolgt 1872 til Martin Hveem på Smedby for 2200spd. Som allerede året etter i 1873 solgte den videre til direksjonen for Rødfos Tændstikfabrik for 4500 spd. To år etter startet fabrikken med kraft fra et stort vasshjul. Samtidig ble en av bygningene på gården omgjort til hovedkontor.(8)

Tømmerfløyting  -  ser kapellet i bakgrunnen
Tømmerfløyting - ser kapellet i bakgrunnen

Denne første fyrstikkfabrikk gikk imidlertid konkurs i 1879 og ble av skifteretten solgt til L.A. Enger i 1881 for 32000 kr. I 1891 skiftet fyrstikkfabrikken fra vasshjul til turbindrift. 

Patronfabrikken

I 1895 overtok staten hele eiendommen for kr 192 500,- som da ble til Rødfoss Patronfabrikk. 

Lysverket

I 1896 ble det koblet en dynamo til turbinakselen som leverte strøm til 250 glødelamper, 16 lys og drift av maskiner i en nyoppsatt laboratoriebygning. Lysverket var trolig det første langs Hunnselva. I 1915 startet byggingen av et større kraftverk(14) en km nord for demningen(6). Året etter (1916) var anlegget i gang, og virksomheten varte fram til 1990. Kraftverksbygningen står der fortsatt som et kulturminne på fabrikkområdet.

Kilder

TOTN 1986 s. 43


Kart