Vestbakkdemningen

Vestbakkdemningen ble bygget 1914-15 for Vestbakken kraftstasjon. Fra demningen fører  en 1420 meter lang rørgate til kraftstasjonen eller lysverket som den kalles.