Fugleparken

Fugleparken 

Historien om fugleparken 

Det var Raufoss vel, Vestre Toten kommune, Raufoss Ammunisjonsfabrikk og velforeningen som i sin tid etablerte Fugleparken i Raufoss sentrum. Burfuglene har vært stelt av fugleentusiaster, dyra overvintret på Raufoss gard i låven der mange år og seinere hos Magne Bjørnerud på Sagvoll. Han fikk frivilligprisen i kommunen for sitt arbeid med dette i 2002.  Mens oppsyn, vedlikehold av bygninger og skjøtsel av parkanlegget har vært utført av kommunen i samarbeid med Raufoss Rotaryklubb de siste åra. Fugleparken ble nedlagt fra 2017, forskrifter og lover gjorde det vanskelig å fortsette.