Vestbakkendemningen - Vestbakken kraftstasjon

Vestbakkendemningen - Vestbakken kraftstasjon


Vestbakkdemningen ble bygget 1914-15 for vestbakken kraftstasjon. 

Herfra fører en 1420m lang rørgate ned til lysverket.
Kværum lå tidligere under Sivesin og Hegsum som hadde vært sitt kvernbruk.

Turforslag :

En smal sti fører fra vestbakken kraftstasjon og til Kværnum.Den følger dels elvebredden, dels turbinrøret lenger vest.Herfra er det lett og se fjellskjæringene som oppsto da Hunnselv-kløfta ble dannet

Mølla ved vestbakkdemningen