Vestbakken kraftstasjon - Vestbakkdemningen

Turforslag :

En smal sti fører fra Vestbakken kraftstasjon og til Vestbakkdemningen ved Kværnum. Den følger dels elvebredden, dels turbinrøret lenger vest. Her passerer en flere av rydningene i åsen som etterhvert ble borte så nær som Eliberget: Se Rydninger i Almenningen. Lenger opp i elva er det lett og se fjellskjæringene som oppsto da Hunnselvkløfta ble dannet se: Geologien. Vestbakkdemningen ble bygget 1914-15 for Vestbakken kraftstasjon. Fra kraftstasjonen eller lysverket fører en 1420 meter lang rørgate til demningen. Kværnum var tidligere husmannsbruk under Sivesin og Heksum. De hadde hvert sitt kvernbruk med kraft fra Sivesindbekken som har sitt utløp i storelva.