HUNNSELVAS VENNER

Hvem er vi

Hunnselvas Venner er et koordinerende organ for frivillige organisasjoner som har felles interesser i å ta vare på Hunnselvavassdraget og dets unike naturmangfold og kulturhistorie. Vennegruppa så dagens lys i 2019 i forbindelse med en serie fellesmøter foreningene imellom der gjennomgangstema var «Hva vil vi med Hunnselva, og hvordan skape engasjement for den?». 

Vi har også ønsker om et samarbeid med Gjøvik historielag for å oppdatere heftet Hunnselva:

Formålet for Hunnselvas venner oppsummert

 • Å fremme allmenhetens muligheter for bruken av elva til friluftsliv. 
 • Å øke den kulturhistoriske forståelsen av elvas betydning for lokalsamfunnet gjennom tidene. 
 • Å stimulere skolene til bruk av elva faglig og sosialpedagogisk. 
 • Å være med å hindre miljømessig forsøpling og forurensning langs elva. 

Arbeidsgruppa består i hovedsak av en representant fra hver av de frivillige organisasjonene, og har fram til mars 2022 hatt 32 møter og flere befaringer og dugnader.  Til  og med mars 2022 har vi brukt: 

 • Rydding av turstier  160 timer 
 • Hjemmeside og skiltarbeid 600 timer 
 • Rydding i Bekkekverna 50 timer 

Følgende organisasjoner/foreninger står bak Hunnselvas venner: 

 • Hunnselva grunneierforening 
 • Fiskeutvalget i Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening 
 • Naturvernforbundet i Gjøvik, Land og Toten 
 • Åsen Miljølag
 • Toten Historielag 

Styre - kontaktpersoner

Ole Dullerud, leder

Ottar Halvorsen, kasserer

Arbeidsgruppa

Henning Lindseth Åmot

Boye Markestad

FInn Rune Stabell

Bjørn Frøsaker

Per Erik Svenskerud

Ingeborg Granlund

Espen Kaldal 

Frode Hatlehol