Stampe

Stamper drevet av elvekraft lettet arbeidet

Stampemølle 

Illustrasjon fra Hardanger, Parti ved Vasenden Eide. En kommentar: "Dette er ei stampehus, på folkemunnen kalla Stampo. På venstre sida av huset ser me eit stort undervasshjul som dreiv den mekaniske stampa som tova og banka vadmål. Huset er borte no. Huset var lokalisert ved Granvinselva, ved noverande gang- og sykkelveg."